Aktivizyon Dijital Medya - Değerlerimiz

Değerlerimiz

 

Tüm paydaşlarına karşı açıklık ve dürüstlük ilkesiyle hareket etmek
Müşterileri ile “karşılıklı olarak kazanmak” ilkesi ile hareket etmek
Çalışanlarının sürekli gelişimi için uygun olanakları sağlamak
İş süreçlerini kalite standartları doğrultusunda sürekli gözden geçirmek ve hizmet seviyesini sürekli yükseltmek
Rekabeti sürekli gelişimin temeli olarak görmek ve ilkeli rekabeti desteklemek
“Müşteri memnuniyeti”ni başarının en önemli göstergesi olarak görmek
Verilen sözleri daima yerine getirmek
Faaliyetlerini TC hukukuna uygun olarak her türlü yasa, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde sürdürmek
Doğaya saygılı, çevre dostu çalışma yöntemlerini benimsemek